* నిరంతరం వెలిగే సూర్యున్ని చూసి చీకటి భయపడుతుంది. అలాగే నిరంతరం శ్రమించేవాణ్ణి చూసి ఓటమి భయపడుతుంది. ... స్వామి వివేకానంద.. *

  STAFF PARTICULARS

* Sarvasree 1) K.Aruna Kumari (HM). 2) K.Srinivasa Rao (SA-SS) 3) G.Bala Sundaram (SA-Mat) 4) A Siva Rama Krishna (SA-Mat) 5) K.Naga Lakshmi (SA-BS) 6)K.Pramila Rani (SA-BS) 7)P.T.Avadhani (SA-Mat) 8)K.Satyavathi (SA-SS) 9)D.M.K.Mohanacharyulu(SA-Tel) 10)M.Santhi (SA-Hin) 11)S.Prasunamispa (SA-SS) 12)Ch.Chandra Shekara Reddy (SA-Phy) 13)Smt. Sunitha (SA-Eng) 14)M.Prabhakar (SA-Phy) 15)D.S.Sneha Latha (SA-Eng) 16)P.Sandhya Rani (SA-Eng) 17) A.Adinarayana (SA-Phy) 18) B.Anuradha (LP-Tel) 19)P.Sujatha (LP-Tel) 20)K.V.Sankara Rao (Craft) 21) T.Vasumathi (Craft) 22)V.Mahalakshmi (PET) 23)K.Kumari (Jr.Asst.) 24)Venkateswarlu (OS).. *

 

CLICK THE BELOW LINKS

 

ప్రస్తుతము అమలులో ఉన్న CCE విద్యావిధానములో బోధించబడిన 
10 వ తరగతి సాంఘిక శాస్త్రము ..వీడియోలు 
By... Sri Kurra Srinivasarao SA(SS)
ZPHS-Pedaravuru

 Paper - I 

Paper - II

 
 " పట నైపుణ్యాలు"  Mapping skill కోసం దిగువ  క్లిక్ చేయండి  
 
 
మ్యాప్ పాయింటింగ్ లో ప్రాధమికాంసములు.. వీడియో లెసన్ 
  BY..KURRA SRINIVASARAO
 
 

సంక్షిప్త సమాచారం 

పెదరావూరు  గ్రామము గురించి పూర్తి సమాచారము కొరకు పైన ఎరుపు రంగులో వున్న పెదరావూరు ను క్లిక్ చేయండి.

Welcome to our website

 

మహాత్మా గాంధీ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ (పూర్వ విధ్యార్ధులచే స్టాపించబడిన సంస్థ) వారిచే

ఆగస్టు 15' 2013 న ఏర్పాటు చేయబడిన శాస్త్రవేత్తల శిల్పములు 

 

SCHOOL PROFILE

The school is about 3 Kms from the mandal head quarters. This school is in Z.P.High School, PEDARAVURU school complex. It is under the management of Zilla Parishad, Guntur (Local body) with coeducation. This High School is established in 1962. The school imparts education for the Classes VI to X with thrible sections in each class with Telugu medium and VI to X Classes with single section in English medium. we are following state syllabus for both media.

The school building consists 9 rooms in Pucca building with RCC roof, two rooms in country tiles, and three rooms in asbestos sheets. It has an own building. There are separate rooms for Computers, teaching staff and office. The asbestos rooms building with broken walls and ceiling which must be demolished urgently. We are in need of 5 rooms urgently.

          This school is located in two acre area in the middle of village surrounded by residential houses. The ground is in low lying area. Rain water stagnates during rainy season and is not useful as playground for seven months from July to January during a year.

           Smt.K.Aruna Kumari....M.Sc.,B.Ed., is the Head Mistress of the School. All the teachers are trained and attending in-service training programmes regularly. Most of the teachers are Post graduates.  A few have Computer Knowledge.

This is an upgraded school from U.P. School. The U.P. School building built in 1950. It is upgraded in 1962. The old building is roofed with country tiles. They are not in adequate measurement in area.

To improve Admissions and to reduce dropouts we are campaigning the importance of education, our results, about our well qualified faculty and extra facilities such as computer Lab, Science Lab, Library and Physical education. 


+There is a lot of potential for enrolment in the school. Some parents are joining their children in English Medium schools in TENALI only due to the attraction of infrastructure facilities. If the Govt. provides those facilities in this school, they will certainly join here only. 

Village(Pedaravuru) Profile- Geographic

PEDARAVURU is a major  Gram Panchayat with 14 wards.  This is in Tenali Mandal of Guntur district. The main occupation of the villagers is cultivation. The lands are fertile and irrigation is through canal system. Mainly they cultivate paddy and other commercial crops like maize, blackgram etc. Chinaravuru of Tenali Municipal limits, Jaggadigunta Palem, and Pragada Kotaiah Nagar  (Tenali Rural mandal) are the neighbouring feeding villages of this school.

The longitude is 80020’3.08’’E

The latitude is   16018’2.88’’N

The Village is at 3 Kms. distance from the mandal head quarter Tenali and 28 Kms. distance from the district head quarter Guntur. The Village is connected by road. RTC bus facility is available. The nearest railway station is Chinaravuru and is about 1.5 Kms. The S.C. Community is the dominant community in the Village. The ground water is suitable for drinking purpose. Ground water is usable for drinking purpose. However mineral water plant is erected by panchayat to supply at cheaper rate(Rs.0.10 per litre) Krishna Canal water is supplied for irrigation purpose during 9 months period in a year.

 

when a bird is alive.. it eats ants - when the bird is dead... ant eats the bird - time and circumstance can change at any time - don't devalue or hurt anyone in life - you may be powerful today, but remember time is more powerful than you - one tree makes a million match sticks... only one match stick needs to burn a million trees - so be good and do good

Clipart మనకు సమయ పాలన ఎంతో అవసరం
ప్రార్ధనా గీతం.. By... శ్రీమతి జ్వాలా ప్రసూనాంబ ZPHS(B) - దుగ్గిరాల

కష్టంతో కాదు ఇష్టంతో చదవాలి 

Photobucket
Goosebumps guaranteed!

'HEAR' the Indian National Anthem like never before!!!

Posted by Unnikrishnan Ramesan on Tuesday, June 10, 2014

బ్లాగ్ దర్శించినందుకు కృతజ్ఞతలు...  మీ..... వి.వి.ప్రతాప్ 

"ప్రకృతిలో ‘కొత్తది’ అనేది ఏదీ లేదు. మానవుడు తాను అంతవరకు చూడని దానిని ‘క్రొత్తది’ అంటాడు, లేదా అనుకుంటాడు."

"తన దేశాన్ని చూసి గర్వించే మనిషి అంటే నాకిష్టం. తన దేశానికి గర్వ కారణంగా నిలిచే మనిషి అంటే మరీ ఇష్టం.... అబ్రహం లింకన్'

2015 కి వీడ్కోలు పలుకుతూ నూతన

Posted by Pratap Venkata on Thursday, December 31, 2015